logomark

U-25 Creation

 • Grand Prix

  No.9 LIMLESS 木村 健人

  • 作品
  • 作品
  • 作品
 • KnowWho賞

  No.17 HURRAH 須佐 彩那

  • 作品
  • 作品
  • 作品
  • 作品
 • PEEK-A-BOO賞

  No.17 HURRAH 須佐 彩那

  • 作品
  • 作品
  • 作品
  • 作品
 • JENO賞

  No.29 SNIPS LIFE DESIGN 福田 美羽

  • 作品
  • 作品
  • 作品
 • SUMI賞

  No.23 THE DOTS 髙橋 大樹

  • 作品
  • 作品
  • 作品
  • 作品
 • LECO賞

  No.34 fleur de lis 諸橋 美由希

  • 作品
  • 作品
  • 作品
  • 作品
 • Rougy賞

  No.11 fleur de lis 小泉 光

  • 作品
  • 作品
 • MINX賞

  No.16 rING 002 下形 飛鳥

  • 作品
  • 作品
  • 作品
The result of the past contest | 2017 | 2016 | 2015 |
© 2018 Tachikawa Inc.